Miksi Karkussa on kyläyhdistys ja Koko Karkku ry Antti Luomala · 23.11. 2017

Moni on kuluneen vuoden aikana ihmetellyt miksi Karkussa on taas kaksi kyläyhdistystä. Vastahan Kotijoukot ja Kyläntupa saatiin saman katon alle. Yritän tässä kirjoituksessa avata omien tietojeni pohjalta yhdistysten taustoja ja historiaa, jotta asiaa voisi ymmärtää pintaa syvemmältä.

Vuonna 2016 yhdistyneet kyläyhdistykset Kotijoukot ja Kyläntupa olivat syntyneet hyvin erilaisina aikoina ja erilaisista lähtökohdista. Kotijoukot oli alun perin Aluskylän aktiivisten perheenäitien ryhmä, joka monin tavoin halusi rikastuttaa kylän yhteisöelämää. Asemakahvila ja Kirppu-Karkku ovat tämän 1990-luvulla alkaneen arvokkaan vapaaehtoistyön näkyvimpiä hedelmiä. Kyläntupa taas on 1900-luvun alussa perustettu yleisyhdistys, jonka moninaiseen historiaan lukeutuu köyhäinapua, kyläsuunnitelmia, hanketoimintaa sekä sauna- ja avantotoimintaa.

Vuonna 2015 Kyläntuvan ja Kotijoukkojen intressit alkoivat olla sen verran yhteneväiset, että vähäisellä vapaaehtoisten määrällä nähtiin käytännölliseksi yhdistää toiminta yhteen yhdistykseen - Karkun kyläyhdistys Kyläntupa ry. Kokoukset, kirjanpito ja byrokratia puolittuivat ja samalla tapahtumien järjestäminen ja muu kyläviestintä tiivistyi. Nämä kaksi - tapahtumat ja viestintä - ovatkin Karkun kyläyhdistyksen päätehtäviä.

Nyt lukemaasi uutta verkkosivustoa kyläyhdistyksen parissa suunniteltaessa keskustelu alkoi saada uusia suuntia. Yhä useammat karkkulaiset alkoivat puhua mm. jakamistaloudesta, paikallisesta ruoantuotannosta, vaihtopiireistä, ulkoilualueiden kehittämisestä, nuorten työllistämisestä, uusista hankkeista ja yleisesti yhteisötalouden vahvistamisesta.

Dialogi toi mukaansa uusia karkkulaisia ja ideat kuplivat uusiin suuntiin. Ideoitiin mm. osuuskunnan perustamista yhteisötalouden kehittämistä varten. Osa keskustelijoista oli kyläyhdistyksen jäseniä, osa muita karkkulaisia ja yhdistysaktiiveja.

Tässä vaiheessa kyläyhdistyksessä todettiin, että pitkän historiansa vaalimiseksi ja neutraalin yleisroolinsa säilyttämiseksi yhteisötalouden kehittäminen ja www.karkku.fi - sivuston kehittäminen sopii paremmin uudelle organisaatiolle. Samalla kyläyhdistys voi keskittyä vakiintuneen toimintansa ylläpitämiseen. Uudet avaukset ja kokeilut on hyvä tehdä erikseen.

Koko Karkku ry on perustettu tätä tavoitetta varten.

 

 

« Palaa listaukseen